Vergoeding

Zorgverzekeraars en vergoeding

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed in de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen. Bent u diabetespatiënt? Dan krijgt u mogelijk ook vergoeding vanuit de basisverzekering. Bekijk hier het Vergoedingenoverzicht Podotherapie om te zien wat uw ziektekostenverzekeraar vergoedt.

Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk NVvP staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapie-praktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Doelstelling van het praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen.

Terug naar overzicht

neem hier contact op met
podotherapie Huikeshoven

Klik hier